Direct contact? 033 303 14 71 of mail

Missie, visie en kernwaarden

Stichting Parousie biedt begeleiding vanuit een christelijke basis, op het gebied van wonen en dagbesteding (op één terrein) aan mensen met een psychiatrische beperking, met als doel eigen mogelijkheden te ontwikkelen en zoveel als mogelijk is te (gaan) participeren in de maatschappij.

Missie

Stichting Parousie biedt 24-uurs zorg en begeleiding, op het gebied van wonen en werken,
aan cliënten met psychiatrische problematiek en/of -beperking. Deze zorg en begeleiding
geven we vanuit een Bijbelse visie op zorg waarbij Gods Woord het richtinggevend kompas is. Dat maken we concreet onze cliënten te accepteren en met respect te benaderen.

Visie

Basisprincipes

  • Parousie biedt zorg en begeleiding die aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënten, waarin Bijbelse waarden en normen worden gedeeld.
  • Parousie creëert een sfeer door de inrichting van de woongroepen en in de omgang met elkaar dat het thuisgevoel van, zo gewoon mogelijk wonen, zo dicht mogelijk benadert.
  • Parousie bevordert zelfredzaamheid en stimuleert de contacten met het sociale netwerk.

Identiteit

  • Parousie bevordert het beleven van het christelijk geloof in de woongroepen.
  • Parousie koestert en versterkt de relatie met de plaatselijke kerken, met name de kerken waarvan cliënten lid of meelevend lid zijn.
  • Parousie rust haar personeel toe in de omgang met elkaar en om cliënten te ondersteunen bij complexe levensvragen.

Kernwaarden

De kernwaarden zijn mede bepalend voor het zichtbaar maken van de identiteit binnen het leefklimaat van Parousie

Betrokkenheid
Ieder mens is uniek en waardevol met eigen vaardigheden en competenties. In onze zorg en begeleiding sluiten wij aan op de individuele mogelijkheden en wensen van onze cliënten.

Betrouwbaarheid
We leven de Bijbelse waarden ook voor in ons werk en in de omgang met elkaar en in het nakomen van afspraken.

Openheid
We scheppen een positief klimaat waarin onze cliënten veilig kunnen wonen en zich kunnen ontwikkelen waarbij we uitgaan van de competenties, eigen kracht, talent en persoonlijk omwikkeling.
We dragen zorg voor een veilig werkklimaat waarbinnen onze medewerkers professioneel kunnen handelen en waarbij feedback een belangrijk instrument is binnen onze communicatie.

Deskundigheid
Alle medewerkers zijn deskundig en toegewijd om cliënten waar nodig te ondersteunen om een zo gewoon mogelijk leven te leiden en het daarin leren omgaan met hun beperkingen. Parousie besteedt aandacht aan het op niveau houden van de deskundigheid en breidt dit waar nodig uit.
Voor het medisch-ethisch handelen is onze identiteit bepalend. Op grond van Gods Woord heeft Stichting Parousie de overtuiging dat het leven een gave van God is. Om deze reden zal alle zorg of begeleiding geboden worden waar binnen de beschermwaardigheid van de cliënten verankerd ligt.

Landgoedwinkel De Deel is een gezellige plek waar mensen uit de omgeving groenten en fruit uit onze tuin kunnen kopen. Er zijn ook cadeauartikelen en brocante te vinden. Een leuke winkel, waar je allerlei soorten werkervaring kunt opdoen.

De Hof is onze groenten- en kruidentuin. Als je groene vingers hebt en graag buiten werkt, is dit een heerlijke plek. In De Hof kun je helpen bij tuinonderhoud en landschapsbeheer en het verzorgen van dieren. Ideaal als je geniet van werken in de buitenlucht.

Bij Kopietje maken we de mooiste dingen. We ontwerpen er folders, clubbladen, nieuwsbrieven en reclameposters. Maar onze klanten kunnen er ook terecht voor kopieerwerk, drukwerk en verzendklussen. Een werkplek waar je veel kunt leren.

In De Schuur ruik je de heerlijke geur van hout. Hier worden namelijk prachtige dingen van hout gemaakt. Van kleine meubels tot leuke accessoires voor in huis of in de tuin. Als je graag bezig bent met je handen, is dit een plek waar je het naar je zin zult hebben.